Werkgroepen

Naast de oudsten en diakenen zijn er in onze kerk veel vrijwilligers actief in verschillende werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een verantwoordelijke die de communicatie verzorgt binnen de werkgroep, tussen de werkgroepen en naar de verantwoordelijken van de gemeente (de oudsten) toe en die leiding neemt en sturing geeft aan de werkgroep.

De werkgroepen zorgen mee voor een goed functioneren van onze kerkgemeenschap, het uitdragen van het evangelie op verschillende niveau's en het toepassen van de bijbelse opdrachten. (zie oa.Matthëus 28:19-20)

Enkele van onze werkgroepen zijn:

Onderwijs

(zie ook Bijbelstudies en geloofsontdekkingen)

Verantwoordelijke: Jeroen Vermeulen

De Bijbel is een onuitputtelijk boek en het uitgangspunt voor ons christelijk leven. Daarom is onderwijs vanuit de Bijbel op verschillende niveaus voor ons zo belangrijk.

Kinderwerk

Verantwoordelijke: Jirka Vermeulen-Van Nieuwenhuyze

Kinderen een onvergetelijk tijd bezorgen iedere zondagmorgen met een boodschap die hun leven kleurt en aangepast is aan hun leeftijd. Spelen, zingen, lachen, knutselen, toneel, feest enz. maken deel uit van die onvergetelijke momenten.

Jongerenwerk

Verantwoordelijke:

Jongeren op weg helpen in hun leven en hun keuzes, hen laten nadenken over de waarden van het leven en het geloof, ze kansen geven om zichzelf te ontdekken en te ontplooien op verschillende terreinen, een plek geven waar ze samen kunnen zijn, dat zijn enkele redenen waarom ze gewoonlijk twee maal per maand bij elkaar komen om te babbelen, te leren, zich te amuseren…

Kleine groepen (huiskringen)

Verantwoordelijke: Myriam Van Nieuwenhuyze-Buysse

Om als gelovige niet te verdwalen in de grote groep, werken we met kleine groepen die twee maal per maand samenkomen bij elkaar thuis. Daar is er mogelijkheid voor overdenken, Bijbellezen, gebed, bemoedigen, zorg dragen voor elkaar, enz ….

Muziekgroep

Verantwoordelijke: Salina Depauw-Van Hoof

Er zijn twee muziekgroepen die elkaar afwisselen om de week in het begeleiden van de samenzang op zondagmorgen en bij speciale gelegenheden. Ze geven de samenkomsten energie, enthousiasme en kleur en begeleiden in zang en aanbidding.

Pastoraat

Verantwoordelijke:

Meldpunt: Katrien Steveninck

Zorg dragen voor elkaar willen we stimuleren vooral ook in onze kleine groepen. Wie wat meer en specifiekere zorg en aandacht nodig heeft of het even wat moeilijker heeft kan terecht bij ons pastoraal team voor gespek, gebed, ondersteuning, begeleiding of doorverwijzing naar gespecialiseerde instanties.

Zending

Verantwoordelijke: Michel Goossens, Valéry Heinckiens-Motayo

Contacten onderhouden met onze zendingsprojecten, de gemeente informeren over zending wereldwijd en zendingsdiensten verzorgen, dat is waar deze werkgroep momenteel mee bezig is.

Orde en netheid

Verantwoordelijke: Freddy de Schepper, Gilbert Van Damme

Om ons gebouw netjes te houden kunnen we vele handen gebruiken. Naast de wekelijkse kuis door Freddy heeft iedere kleine groep 1x per jaar de taak om ons gebouw een grondigere beurt te geven.

Gemeentekrantje (brugkrantje)

Verantwoordelijke: Bram Van Hoof

Iedere maand wordt een gemeentekrantje uitgegeven om de gemeente te informeren, te bemoedigen en op te bouwen en tevens de betrokkenheid met het gemeentewerk en elkaar te bevorderen.

[naar boven]