Kleine groepen

Om aandacht te hebben voor iedere gelovige binnen onze kerk, werken we met kleine groepen. Twee maal per maand komen deze kleine groepen samen bij elkaar thuis.  In deze kleine huiselijke kring is er tijd voor gebed, studie,  bespreking, persoonlijke aandacht voor elkaar enz. 

Om de verbondenheid in de gemeente te bewaren volgen alle kleine groepen hetzelfde handboek voor studie, overdenking en bespreking.  De invulling van de avond is verder afhankelijk van wie de leiding heeft.

De leiders van de kleine groepen komen een 3 tal keer per werkjaar samen om elkaar te bemoedigen, te zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen of zorgen die er zijn enz.
 
Nieuw: preekbesprekingen in de kleine groepen

In vijf samenkomsten in de kleine groep zullen we besteden aan het bespreken van een preek rond het jaarthema.  

Onze gemeente telt momenteel 7 kleine groepen (huiskringen):
  1. S.E.L-groep
  2. Waasland
  3. Sion
  4. J.V.H. (jong van hart = daghuiskring)
  5. jongvolwassengroep
  6. O-Vives 
  7. discipelschapsgroep