Bijbelstudies

Door ons te verdiepen in de Bijbel en hem te bestuderen, ontdekken  we veel levenswijsheid en waarheden die  ons leven zoveel rijker maken.  Het geeft ons richtlijnen over hoe we met elkaar om moeten gaan, met de zorgen in dit leven en welke plaats God daarbij heeft.  De Bijbel is een onuitputtelijke bron!

Als gemeente bieden we verschillende soorten studies aan:

 • Er zijn de geloofsontdekkingen waar de basiswaarheden van het geloof worden onderwezen en besproken. Klik hier voor meer informatie.
 • Er zijn de specifieke studies zoals de relatiecursus 'preparing for marriage' voor koppeltjes die zich klaarmaken voor het huwelijk en de gavencursus voor wie wil ontdekken hoe God hem of haar wil gebruiken ten dienste van de gemeente. Voor deze cursussen moet je je opgeven.
 • Er zijn de gewone bijbelstudies die bepaalde onderwerpen of bijbelgedeelten belichten.  Deze studies staan open voor iedereen die hier interesse in heeft.
 • Regelmatig worden kleine studiereeksen gehouden voor een bepaalde doelgroep of rond een specifiek thema oa.  Woord voor woord studie, evangelisatiestudies, enz.

Bijbelstudie

 Deze laatste bijbelstudies zijn  hier te beluisteren. 


Voor plaats en data van studiereeksen klik hier, of ga naar agenda.

Relatiecursus 

Het is een pre-marriage cursus van Alpha gebaseerd op christelijke basiswaarheden zoals kiezen voor trouw, verbondenheid, eerlijk zijn, je naaste liefhebben als jezelf, enz.  

Speciaal voor koppeltjes die zich voorbereiden op hun huwelijk. Voor deze cursus hoef je geen lid van de kerk te zijn.

de thema's zijn:

 1. communiceren
 2. sterke fundamenten: toewijding
 3. conflicten oplossen
 4. liefde levendig houden / intimiteit
 5. gedeelde doelen en waarden

De avond begint met een lekker diner voor twee. Daarna volgt er een plenaire introductie op het thema van de avond. De avond bestaat uit een dynamisch geheel, waarbij meestal de DVD, persoonlijke toespraken van teamleden en interactie tussen jou en je partner worden afgewisseld. Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt samen. Je krijgt heel wat uiteenlopende opdrachten. Dat kan een vraag aan elkaar zijn, of je moet allebei een schemaatje invullen. Vaak volgen er meerdere eyeopeners op een avond: "Oh, denk jij zo!?" Of je herinnert je weer: 'Ah, natuurlijk, dat is een verschil!'

Er wordt ook van deelnemers verwacht dat ze zich op de volgende cursusavond voorbereiden door een opdracht achteraf te maken, inderdaad, huiswerk!

Ben je in deze cursus geïnteresseerd, dan neem je best contact met ons op.

Gavencursus:    God en de kerk dienen

Dit is een 'netwerk' cursus van Willow Creek, speciaal voor leden van onze kerk.

 • De juiste mensen
 • op de juiste plaats
 • om de juiste redenen
 • op de juiste tijd

Het is meer dan een cursus, het is een concept dat antwoord geeft op de vraag op welke manier we met elkaars gaven en talenten omgaan in het vele werk dat er door vrijwilligers wordt gedaan in de kerk.

Deelnemers leren ook wat de bijbelse oorsprong en het doel van de kerk als lichaam van Christus is en wat het belang is van de unieke bijdrage van elk lid. 'Netwerk' is een dynamisch proces in zes studies dat christenen helpt om te begrijpen dat God hen uniek heeft geschapen en hen leidt naar een plaats waar ze zinvol kunnen dienen in de plaatselijke kerk.

De onderwerpen zijn:

 1. Het doel van gaven
 2. Gaven ontdekken
 3. De kracht van liefde
 4. De waarde van persoonlijkheid
 5. De invloed van 'enthousiasme'
 6. De belofte van bediening

Ben je geïnteresseerd in deze cursus, dan neem je best contact met ons op.

Momenteel is deze cursus gepland op 25 april, 3 en 10 mei 2015.