Sociaal werk - Zending

Als kerk willen we het evangelie, de blijde boodschap, uitdragen in woord en daad. We willen daarbij niet alleen aan onze eigen omgeving denken, maar wereldwijd. Daarom steunen wij deze verschillende vaste zendingsprojecten en soms éénmalig andere projecten.

Familie Crezée

Een Nederlands gezin met 4 kinderen dat aan gemeentestichting doet momenteel in de noorderkempen van ons land. Corneel en Lia Crezée hebben hun leven gewijd aan het uitdragen van het evangelie en werken vanuit de zendingsorganisatie BEZ (Belgische Evangelische Zending) sinds 1980. Nadat ze in Lokeren meegeholpen hebben bij de oprichting van de evangelische kerk 'de Brug', zijn ze in 1991 gestart met de oprichting van  een evangelische kerk in Hoogstraten.  Momenteel komen ze daar iedere zondagmorgen samen met gemiddeld 60 mensen voor de zondagsdienst en onlangs is de kerk van Hoogstraten ook gestart met voedselbedeling, een afdeling van de toevlucht.  

foto Corneel en LiaNaast een deeltijdse job in het godsdienstonderwijs, geven Corneel en Lia hun tijd volledig aan dit opbouw- en evangelisatiewerk en zijn ze voor hun werk en levensonderhoud grotendeels afhankelijk van giften.  Wij, als kerk, ondersteunen hen in dit werk met een maandelijkse gift.

Corneel en Lia doen dit werk vanuit een verlangen om Gods woord uit te dragen en omdat ze zich daartoe geroepen voelen.  Hun bedoeling is gemeenten te starten op plaatsen waar die er nog niet zijn en daarna die groep gelovigen te begeleiden tot ze een zelfstandige gemeente (kerk) vormen.

Hilde Deleebeeck

Hilde is een vlaamse vrouw die voltijds werkt voor het uitdragen van het evangelie in woord en daad.  Ze helpt in Brakel met de opbouw van de gemeente (kerk). Elk jaar werkt ze mee aan de organisatie van een kinderspeelweek en andere activiteiten.  Dit gemeenteopbouwwerk is in opdracht van de Belgische Evangelische Zending (BEZ) en Hilde is afhankelijk van giften.  Zij wordt voor dit werk ondersteund door onze kerk met een maandelijkse gift.

Fabien van Quaillie

Een man met een vrachtwagen.  Hij brengt goederen naar plaatsen waar er grote nood is.  Dat varieert van de sloppenwijken in Portugal,  naar Roemenië,  of een andere plaats waar nood is aan kleding ed. in Europa. Als kerk zamelen we goederen in.

Fabien helpt ook bij de toevlucht met het vervoer van voedsel.

India Attakanithipa - hostelkinderen

In het dorpje Attakanithipa in het zuiden van India is enkele jaren geleden een ontwikkelingsproject opgestart onder leiding van Robert en Rupa, een Indiaas koppel.  Het hoofddoel van dit project is kinderarbeid om te foto hostelkinderen in Attakanithipabuigen in onderwijs voor de kinderen, waardoor een betere toekomst voor hen mogelijk is.  In een hostel dat gebouwd werd, worden kinderen uit probleemsituaties bv weeskinderen, opgevangen en verzorgd en wordt hen de mogelijkheid geboden om onderwijs te volgen.

Bij de geboorte van dit project kwam Bart De Wilde in India in contact met Robert en heeft hij er mee zijn schouders onder gezet. Sindsdien werken Bart en Erika, een vlaams koppel uit Hamme, vanuit België mee aan dit project, door het zoeken van sponsors voor kinderen, het inzamelen van financiën, enz. en het regelmatig brengen van een werkbezoek aan het project. Ze werken samen met de zendingsorganisatie Tear-Fund.  Persoonlijke giften aan dit project zijn fiscaal aftrekbaar.

Je kan meer over dit project lezen op www.kinderenvanindia.com