Sociaal werk - Zending

Als kerk willen we het evangelie, de blijde boodschap, uitdragen in woord en daad. We willen daarbij niet alleen aan onze eigen omgeving denken, maar wereldwijd. Daarom steunen wij deze verschillende vaste zendingsprojecten en soms éénmalig andere projecten.