Geloofsontdekkingen

Geloven is een ontdekkingstocht doorheen de Bijbel en het leven, zoals voor een baby de ontdekkingstocht begint bij de geboorte.

Een pasgeboren baby geven we een heel eenvoudige basisvoeding: melk of borstvoeding.  Zo ook bij het geloven. Het is goed om dan eerst de basisvoeding te krijgen, heel eenvoudig en pas later wat stevigere voeding. Daarom hebben we ook verschillende reeksen van geloofsontdekkingen.  We starten met de basis in 'Geef me de 5' en gaan dan iets dieper en verder met 'verder op weg'.  Voor wie zich engageert in onze kerk hebben we daarna 'netwerk' en andere bijbelstudies.

Ook onze jongeren kunnen geloofsontdekkingen doen aangepast aan hun leeftijd en leefwereld.  Kijk daarvoor op onze jongerenpagina.

Geef me de 5

Dit is een startreeks voor nieuwe mensen in de kerk en geïnteresseerden van buitenaf.

Hierin worden de basiswaarheden van ons geloof uitgelegd en onderzocht.  De bijbel is hierbij ons fundament en uitgangspunt.  Heb je interesse, dan kun je je hier aanmelden.

De verschillende thema's zijn:

 1. De betrouwbaarheid van de Bijbel, Gods Woord.
 2. Wie is Jezus? Is Hij God?
 3. De zonde in de wereld
 4. Het Lam Gods 
 5. Opnieuw geboren worden
Voor meer informatie ivm data, plaats ed klik hier of ga naar agenda.

Verder op weg

Deze reeks  volgt op de reeks 'Geef me de 5'

Dit is bedoeld voor mensen die echt verder willen gaan in het geloof en discipelen van Jezus willen worden.

Enkele thema's zijn:

 1. Zeker gered
 2. Tijd met God nemen/leren bidden
 3. Het avondmaal en de doop
 4. Lid zijn van een kerk 'gemeente'
 5. De kracht om als christen te leven (H. Geest en overwinningen)
 6. Getuige zijn van Jezus
 7. Gods wil ontdekken
Voor meer informatie ivm data, plaats ed klik hier of ga naar agenda.
    [terug naar boven]